(800) 399-4529
CALENDAR
SEARCH
Search
Close this search box.
DONATE
EXIT

This area is used for the top content area in the page header. This is empty by default.

ទទួលជំនួយផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ

សំនួរទូទៅសូមទូរស័ព្ទលេខ

800-399-4529 ឬ 562-304-2535 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង៩:០០ព្រឹក – ម៉ោង១២:០០ថ្ងៃត្រង់ ឬ ពីម៉ោង ១: ០០ រសៀល ដល់ ម៉ោង៥:០០ ល្ងាច។ បើលោកអ្នកខល LAFLA ហើយឮដំណឹងក្នុងម៉ាស៊ីន​​​​​​ ​សូមនិយាយដាក់ម៉ាស៊ីនចុះ ហើយយើងខ្ញុំនឹងខលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញតាមពេលម៉ោងដ៏ឆាប់បំផុត។

គ្លិនិកអំពើហឹង្សារក្នុងគ្រួសារ

សូមខល LAFLA នូវលេខហត់ឡាញសំរាប់អំពើហឹង្សារក្នុងគ្រួសារ: 800-399-4529 ហើយចុចលេខខូដ 8097 នៅថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង៩:០០ព្រឹក-១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ និង ពីម៉ោង១:០០-៣:០០ រសៀល។ ហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រជុំតាមហ្ស៊ូមសំរាប់ជួយនៅក្នុងអំពើហឹង្សារក្នុងគ្រួសារផងដែរ ពីម៉ោង ៩:០០ព្រឹក-១២ថ្ងៃត្រង់ នៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្អៃព្រហស្បត៌។ជំនួយបន្ថែមសូមខលលេខ 800-399-4529 (អត់មានលេខខូដទេ)។

មជ្ឈមណ្ឌលជួយខ្លួនឯង

អ្នកជាប់ក្តីអាចខលទៅកាន់បុគ្គលិកជំនួយបានតាមរយ:លេខ 213-235-0060 ពីម៉ោង៨:៣០ព្រឹក-១២ថ្ងៃត្រង់ ពីថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្អៃសុក្រ និងពីម៉ោង១-៤:៣០រសៀល ពីថ្អៃច័ន្ទ-ថ្ងៃព្រហស្បត៌។ សំរាប់បញ្ហាដ៏ទៃផ្សេងទៀត សូមខលលេខ800-399-4529 ឬចូលមើលក្នុងទំព័រ self-help resources.

ការិយាល័យសង្គម

បើកធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង៩:00ព្រឹក-៥:00ល្ងាច។ See locations.

គ្លិនិកអំពើហឹង្សារក្នុងគ្រួសារ

នៅដោនថោន អិលអេ និង ឡងប៊ីឆ:

បើកធ្វើការនៅថ្ងៃច័ន្ទ និង ថ្ងៃពុធ ពីម៉ោង៩ ព្រឹក១២ថ្ងៃត្រង់ និង ពីម៉ោង១-ម៉ោង៣ រសៀល។ See locations.

សាន់តាម៉នីកា:

បើកធ្វើការនៅថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង៨:៣០- ១១ព្រឹក។ See locations.

មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយខ្លួនឯងខាងផ្នែកច្បាប់

ថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយខ្លួនឯងបានបើកទ្វារទទួលជួយដល់អ្នកដើរចូលដើម្បីតំណាងក្តីខ្លួនឯង ជួយបំពេញនូវចំលើយនៃការឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ ជាមួយសេចក្តីតំរូវនិងឆ្លើយតបនៃសេចក្តីបង្គាប់ក្នុងការឃាត់ខ្លួន។ សូមខលមុនពេលមកកាន់ការិយាល័យ លេខ: 213-235-0060 ពីម៉ោង៨:៣០ព្រឹក-១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃសុក្រ និង ពីម៉ោង១-៤:៣០ រសៀល ពីថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃព្រហស្បត៌។

See locations.

ស្នាក់នៅផ្ទះ LA

LAFLA មានមោទនភាពក្នុងការបម្រើអ្នកជួលដែលជាផ្នែកមួយនៃ Stay Housed LA។ កម្មវិធីថ្មី នេះផ្តល់ឱ្យអ្នកជួលនៅទូទាំងខោនធីឡូសអេនជឺឡេសនូវព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងភ្ជាប់អ្នកជួលដោយមានជំនួយផ្នែកច្បាប់។ យើងសូមលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកជួលផ្ទះទាក់ទង ជាមួយ Stay Housed LA ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក (ទាក់ទងនឹងការបណ្តេញ ចេញការយាយីម្ចាស់ផ្ទះការជួលជំនួយនិងច្រើនទៀត) និង/ឬត្រូវការតំណាងផ្នែកច្បាប់។ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រstayhousedla.org ឬទូរស័ព្ទមកលេខ (៨៨៨) ៦៩៤-០០៤០។

ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់

ប្រសិនបើអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ ៩១១ ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំរកសង្គ្រោះបន្ទាន់សូមទូរស័ព្ទទៅបណ្តាញទូរស័ព្ទហឹង្សាអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារតាមទូរស័ព្ទលេខ ៨០០-៧៩៩-៧២៣៣ ឬមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាមលេខ ៨០០-៣៣៩-៣៩៤០ ។

ចុចត្រង់នេះដើម្បីចេញពីកន្លែងនេះ

តើខ្ញុំអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចម្តេច?

មូលនិធិជំនួយផ្នែកច្បាប់ទីក្រុងឡូសអេនជឺឡេសអនុវត្តតាមបទបញ្ជាភាពក្រីក្ររបស់សហព័ន្ធនិងជួយតែអ្នកដែលមានចំណូលទាបប៉ុណ្ណោះ។ មនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាង ១២៥% នៃពិធីកាត់បន្ថយ ភាពក្រីក្ររបស់សហព័ន្ធមានសិទ្ធិហើយអាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំនួយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលខ្លះមនុស្សដែលមានតិចជាង ២០០% នៃពិធីបរិសុទ្ធភាពក្រីក្ររបស់សហព័ន្ធអាចមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់។ ទូរស័ព្ទទៅ LAFLA តាមលេខ ៥៦២-៣០៤-២៥៣៥ ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន ដែរឬទេ។

នៅមជ្ឈមណ្ឌលជួយខ្លួនឯងរបស់យើង យើងអាចជួយអ្នកណាម្នាក់ក្នុងកម្រិតប្រាក់ចំណូលណាមួយ។

សេវាកម្ម

 • ការផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក សេវាកម្មដែលអាចចូលដំណើរការភាសាសម្រាប់ អតិថិជន API ។
 • អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ / ច្បាប់គ្រួសារ៖ បទបញ្ជាហាមឃាត់ ដីកាបង្គាប់ឱ្យឃុំខ្លួន ការរំលាយ សិទ្ធិក្នុងការជួបគ្នា និងការគាំទ្រ។
 • ការងារ៖ ប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនបានបង់ អត្ថប្រយោជន៍គ្មានការងារធ្វើ ការបញ្ចប់ដោយមិន ត្រឹមត្រូវ ការអនុវត្តការងារដែលមានការរើសអើង។
 • ការពារការបណ្តេញចេញ៖ ការបណ្តេញចេញដោយមិនត្រឹមត្រូវ បញ្ហាលំនៅដ្ឋានឧបត្ថម្ភធន

លក្ខខណ្ឌអនាធិបតេយ្យ ការគ្រប់គ្រងការជួល។

 • ការលុបចោល៖ ជម្រះការផ្តន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌកន្លងមក។
 • អត្ថប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាល៖ អត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋាន (អាហារជម្រក ការថែទាំសុខភាព។ ល។ ) រួមទាំង CalWORKs, CalFresh, CAPI, Medi-Cal, SSDI និង SSI, IHSS និងការថែទាំកូនចិញ្ចឹម។
 • លំនៅដ្ឋាននិងភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង៖ ផ្ទះតម្លៃសមរម្យ ការផ្លាស់ទីលំនៅដោយអយុត្តិធម៌ សិទ្ធិដែលមិនមានផ្ទះ ការរើសអើងលំនៅដ្ឋាន។
 • អន្តោប្រវេសន៍៖ ដំណើរការដកយកចេញ ការចូលសញ្ជាតិ ការជ្រកកោន និងប្រភេទផ្សេងៗនៃការ ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលរួចផុតពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ការជួញដូរមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀត។
 • ភាពជាដៃគូផ្នែកច្បាប់វេជ្ជសាស្ត្រ៖ សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់សម្រាប់អ្នកជំងឺវេជ្ជសាស្ត្រ។
 • ជំនួយមិនរកប្រាក់ចំណេញ៖ ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់សម្រាប់អង្គការដែលមាន មូលដ្ឋាននៅ សហគមន៍។
 • បញ្ហាប្រាក់កម្ចីនិស្សិត៖ ប្រាក់កម្ចីនិងការសងប្រាក់កម្ចីរបស់និស្សិត ការក្លែងបន្លំមហាវិទ្យាល័យ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញ។ ល។
 • គម្រោងអ្នករស់រានមានជីវិតពីការធ្វើទារុណកម្ម៖ ការសុំសិទ្ធិជ្រកកោន ការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ ការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងជាដើមសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយទារុណកម្ម។
 • មជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌អតីតយុទ្ធជន៖ អត្ថប្រយោជន៍ លំនៅដ្ឋាន ការបណ្តេញចេញជាដើមសម្រាប់ អតីតយុទ្ធជន។
 • យើងក៏ផ្តល់ជូននូវគ្លីនិកមួយចំនួនដែលយើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់។ ចុច​ទីនេះ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីគ្លីនិកនាពេលខាងមុខ។

ប្រសិនបើអ្នកនឹងទៅតុលាការហើយត្រូវការស្នើសុំអ្នកបកប្រែសម្រាប់សវនាការឬសវនាការរបស់អ្នកនៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ឡូសអាន់ជឺឡេសអ្នកអាចស្នើសុំមួយនៅទីនេះ៖ http://www.lacourt.org/irud/ui/index.aspx.

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានសៀវភៅណែនាំរបស់យើងជាភាសាខ្មែរ។

ករណីដែលយើងមិនដោះស្រាយ

មូលនិធិជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃទីក្រុងឡូសអេនជឺលេសមិនដោះស្រាយករណីដូចខាងក្រោម៖

 • ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ
 • ប៉ូលីសប្រព្រឹត្តខុស
 • ការប្រព្រឹត្តខុសរបស់មេធាវី
 • ក្ស័យទុន
 • គ្រោះថ្នាក់រថយន្ត
 • ការប្រឹក្សាឥណទាន
 • ឆន្ទានុសិទ្ធិ

ការបញ្ជូន

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃការបញ្ជូនរួមទាំងសេវាកម្មបញ្ជូនពីមេធាវីឯកជនដែលគ្រប់គ្រងករណីទាំងនេះ។

ករណីព្រហ្មទណ្ឌ / ការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់ប៉ូលីស

National Bar Association
 ៣១០-៣១៣-៣៧០០

The American Civil Liberties Union
២១៣-៩៧៧-៩៥០០

មេធាវីមិនត្រឹមត្រូវ

California State Bar
៨០០-៨៤៣-៩០៥៣

នៅខាងក្រៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
 ៨០០-៧៨៥-១២០០

ការក្ស័យធន

Public Counsel
២១៣-៣៨៥-២៩៧៧ ផ្នែកបន្ថែម ៧០៤

ការិយាល័យជួយខ្លួនឯងក្ស័យធនគ្រាន់តែដើរចូលប៉ុណ្ណោះ
 300 N. Los Angeles Street, 3rd Floor, Room 3132
 Los Angeles, CA 90012
 ម៉ោងធ្វើការ៖ ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃពុធម៉ោង ១០ : ០០-១២ :០០ រសៀល, ២ :០០ រសៀល -៤ :០០ រសៀល

 គ្រោះថ្នាក់រថយន្ត

Los Angeles Bar Association
 ២១៣-២៤៣-១៥២៥

Loyola Conflict Resolution Center
 ២១៣-៧៣៦-១១៤៥

Long Beach
ទីប្រឹក្សាទាមទារសំណងតូច ៥៦២-៤៩១-៦២៣៥

Los Angeles
 ទីប្រឹក្សាទាមទារសំណងខ្នាតតូច ២១៣-៩៧៤-៩៧៥៩

ទិសដៅឥណទាន

Clearpoint Financial Solution
 ៨៧៧-៤២២-៩០៤០

ឆន្ទៈ / ឆន្ទានុសិទ្ធិ

Bet Tzedek Legal Services
(ឆន្ទៈតែប៉ុណ្ណោះ) ៣២៣-៩៣៩-០៥០៦

Los Angeles Bar Association
 ២១៣-២៤៣-១៥២៥

ឯកសារយោងមេធាវីឯកជន

Los Angeles Bar Association
 ២១៣-២៤៣-១៥២៥

Long Beach Bar Association
៥៦២-៩៨៨-១១២២

Korean American Bar Association

Southern California Chinese Lawyers Association

Japanese American Bar Association

Thai American Bar Association

This translation was produced by LAFLA under 2018-V3-GX-K053, awarded by the Office for Victims of Crime, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the contributors and do not necessarily represent the official position or policies of the U.S. Department of Justice.