(800) 399-4529
CALENDAR
SEARCH
Search
Close this search box.
DONATE
EXIT

This area is used for the top content area in the page header. This is empty by default.

รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายฟรี

บริการทางโทรศัพท์

สอบถามข้อมูลทั่วไป
โทร. 800-399-4529 จันทร์–ศุกร์ 9.00 น. – 12.00 น. และ จันทร์–พุธ 13.00 น. – 16.00 น. หากคุณโทรเข้าหมายเลข LAFLA แล้วได้ยินเสียงบริการฝากข้อความ โปรดฝากข้อความไว้ แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

คลินิกกฎหมายสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
สายด่วนสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว: โทร. 800-399-4529 ต่อ 8097 วันศุกร์ เวลา 9.00 น.–12.00 น. และเวลา 13.00 น.–15.00 น. นอกจากนี้ เรายังมีบริการทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรมการประชุม Zoom เวลา 9.00 น.–12.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสฯ โทร. 800-399-4529 (ไม่ต้องกดเบอร์ต่อ)

ศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อบริการด้านกฎหมายด้วยตนเอง
คุณสามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่เราได้ที่หมายเลข 213-235-0060 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. จันทร์–ศุกร์ และ 13.00 น. – 16.30 น. จันทร์–พฤหัสฯ สำหรับบริการด้านอื่นๆ โปรดติดต่อ 800-399-4529 หรืออ่านข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลของเรา

บริการในสำนักงาน

สำนักงานในชุมชน
เปิดทำการวันจันทร์–ศุกร์ 9.00 น. – 17.00 น. ที่อยู่ขององค์กรเรา

คลินิกกฎหมายสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวคลินิกกฎหมายในศาล Downtown LA และศาลเมือง Long Beach: วันจันทร์และวันพุธ 9.00 น.–12.00 น. และ 13.00 น.–15.00 น. ที่อยู่ของคลินิกเรา

คลินิกกฎหมายในศาลเมือง Santa Monica: วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 11.00 น. ที่อยู่ของคลินิกเรา

ศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อบริการด้านกฎหมายด้วยตนเองศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อบริการด้านกฎหมายด้วยตนเอง (Self-Help Centers) ให้บริการโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสิทธิผู้เช่าเพื่อป้องกันการถูกไล่ที่โดยไม่เป็นธรรม และสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เราช่วยขอคำสั่งศาลห้ามคู่กรณีเข้าใกล้และห้ามติดต่อ โปรดโทรศัพท์หาเราก่อนเดินทางมาที่ศูนย์ฯ: 213-235-0060 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. จันทร์–ศุกร์ และ 13.00 น. – 16.30 น. จันทร์–พฤหัสฯ ที่อยู่ขององค์กรเรา

โครงการ Stay Housed LA
LAFLA มีความยินดีที่ได้ร่วมโครงการ Stay Housed LA เพื่อมอบบริการแก่ผู้เช่า โดยเป้าหมายของโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าในเทศมณฑลลอสแอนเจลิส ให้ได้รับความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิผู้เช่า เราแนะนำให้คุณติดต่อ Stay Housed LA หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิผู้เช่าของคุณ (เช่น การไล่ที่ การละเมิดสิทธิหรือการก่อกวนโดยเจ้าของที่ สวัสดิการเพื่อช่วยชำระค่าเช่า และอื่นๆ) และ/หรือหากคุณมีคดีความกับเจ้าของที่และต้องการทนายความ โปรดเข้าเว็บไซต์stayhousedla.org หรือโทร. (888) 694-0040 หากคุณต้องการบริการในภาษาของคุณ กรุณาโทร. (833) 225-9415

ความช่วยเหลือเร่งด่วน
หากคุณประสบเหตุฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ 911

หากคุณเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่พักพิงฉุกเฉิน ติดต่อสายด่วนช่วยเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติ โทร. 800-799-7233 หรือศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวของชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก (Center for the Pacific Asian Family หรือ CPAF) โทร. 800-339-3940

คลิกที่นี่เพื่อออกจากเว็บไซต์

คุณจะมีสิทธิรับบริการได้อย่างไร?

สนง.กฎหมาย LAFLA พิจารณาจากระดับความยากจนโดยรัฐบาลกลาง และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 125% ของระดับความยากจนโดยรัฐบาลกลางจึงจะมีสิทธิ์รับบริการ แต่ในบางกรณี ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 200% ของระดับความยากจนโดยรัฐบาลกลางอาจมีสิทธิ์รับบริการเช่นกัน โปรดติดต่อ LAFLA โทร. 800-399-4529 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม จนท.สนง.กฎหมาย LAFLA สามารถให้บริการแก่ทุกท่านโดยไม่จำเป็นต้องทราบระดับรายได้ ณ ศูนย์ Self-Help

บริการด้านต่างๆ

 • โครงการเพื่อการเข้าถึงชุมชนเอเชีย-แปซิฟิก: มอบความช่วยเหลือและข้อมูลความรู้ในภาษาต่างๆของชาวเอเชีย-แปซิฟิก โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมและวิธีการสื่อสาร
 • ความรุนแรงในครอบครัว/กฎหมายครอบครัว: ขอคำสั่งศาลห้ามคู่กรณีเข้าใกล้และห้ามติดต่อ ขอให้ศาลมอบอำนาจปกครองบุตร ช่วยดำเนินเรื่องหย่า ช่วยเรื่องสิทธิการเยี่ยมบุตร และค่าเลี้ยงดูบุตรหรือค่าเลี้ยงชีพอดีตคู่สมรส
 • การว่าจ้างงาน: ช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบด้วยการขโมยค่าแรง ถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับผลประโยชน์จากประกันการว่างงาน การเลิกจ้างงานโดยมิชอบ และการถูกเลือกปฏิบัติในที่ทํางาน
 • การป้องกันการไล่ที่: การละเมิดสิทธิหรือการไล่ที่โดยไม่เป็นธรรม สวัสดิการเพื่อช่วยชำระค่าเช่า การร้องเรียนเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ กฎหมายเพื่อควบคุมการปรับขึ้นค่าเช่า
 • การลบข้อมูลออกจากประวัติอาชญากรรม: ช่วยลบข้อมูลออกจากประวัติอาชญากรรม
 • สวัสดิการรัฐบาล: มอบความช่วยเหลือเพื่อยื่นเรื่องขอสวัสดิการด้านปัจจัย 4 จากรัฐบาล (อาหาร ที่พักอาศัย สุขภาพ และบริการด้านอื่นๆเพื่อให้คุณสามารถพึ่งตัวเองได้) เช่น CalWORKs, CalFresh, CAPI, Medi-Cal, SSDI และ SSI, IHSS และ ครอบครัวอุปถัมภ์
 • ที่อยู่อาศัยและปัญหาคนไร้บ้าน: ป้องกันการไล่ที่อย่างไม่เป็นธรรม รักษาและเพิ่มจำนวนโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปกป้องสิทธิ์ของผู้ไร้บ้าน และยับยั้งการถูกเลือกปฏิบัติในการหาที่พักอาศัย
 • อิมมิเกรชั่น: มอบความช่วยเหลือและบริการด้านกฎหมายแก่เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว เหยื่อทารุณกรรม เหยื่อการค้ามนุษย์ และเหยื่อความรุนแรงคดีอื่นๆ ที่ไม่มีสถานะอิมมิเกรชั่น และมีความเสี่ยงต่อการถูกเนรเทศ
 • ร่วมมือกับบุคลากรการแพทย์: มอบบริการด้านกฎหมายแก่ผู้ป่วย
 • การช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงผลกำไร: สนับสนุนองค์กรไม่แสวงผลกำไรในชุมชนต่างๆโดยมอบความรู้ด้านกฎหมาย
 • หนี้จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา: ช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถชำระหนี้จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเอกชนที่ทำการปล่อยกู้ด้วยการล่าเหยื่อสินเชื่อ โฆษณาหลอกลวง และใช้วิธีอย่างผิดกฎหมายในการปล่อยกู้
 • โครงการช่วยเหลือเหยื่อทารุณกรรม: มอบความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ว่าความให้ และมอบข้อมูลความรู้แก่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่เป็นเหยื่อทารุณกรรม
 • ศูนย์ความยุติธรรมเพื่อทหารผ่านศึก: เป็นกระบอกเสียงให้ทหารผ่านศึกเพื่อการยื่นเรื่องขอสวัสดิการ รับเงินช่วยเหลือรายเดือน ประกันสุขภาพ ช่วยลบข้อมูลออกจากประวัติอาชญากรรม และสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้เรายังมีบริการคลินิกกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาฟรี คลิกที่นี่ เพื่อดูหมายกำหนดวันทำการคลินิกกฎหมาย

หากคุณต้องการล่ามระหว่างการพิจารณาคำร้องหรือคดี ณ ศาลสูงนครลอสแอนเจลิส คุณสามารถขอบริการล่ามได้ที่: http://www.lacourt.org/irud/ui/index.aspx

คลิกที่นี่เพื่ออ่านโบรชัวร์ภาษาไทย

คดีที่เราไม่รับทำ

สนง.กฎหมาย LAFLA ไม่รับทำคดีประเภทดังต่อไปนี้:

 • คดีอาญา
 • การกระทำผิดทางวินัยของตำรวจ
 • ความประพฤติผิดมรรยาททนายความ
 • คดีล้มละลาย
 • คดีอุบัติเหตุทางรถยนต์
 • คำปรึกษาด้านการเงินหรือเครดิต
 • คดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม

ข้อมูลและองค์กรอื่นๆ

ข้อมูลด้านล่างนี้คือรายละเอียดขององค์กรอื่นๆ รวมทั้งสนง.ทนายความที่รับทำคดีประเภทต่างๆ

คดีอาญา / การกระทำผิดทางวินัยของตำรวจ

เนติบัณฑิตยสภา (National Bar Association)
310-313-3700

สหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน หรือ เอซีแอลยู (The American Civil Liberties Union – ACLU)
213-977-9500

ความประพฤติผิดมรรยาททนายความ

บาร์รัฐแคลิฟอร์เนีย หน่วยงานออกใบอนุญาตทนายความของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State Bar)
800-843-9053

นอกรัฐแคลิฟอร์เนีย
800-785-1200

คดีล้มละลาย

พับลิค เคาเซิล สนง.ทนายที่ไม่คิดค่าวิชาชีพ (Public Counsel)
213-385-2977 ต่อ 704

ศูนย์ Self-Help คดีล้มละลาย โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า (Bankruptcy Self-Help Office Walk-in Only)
 300 North Los Angeles Street, 3rd Floor, Room 3132
 Los Angeles, CA 90012
 เปิดทำการ: วันจันทร์และวันพุธ เวลา 10:00 น.–12.00 น. และเวลา 14.00 น.–16.00 น.

คดีอุบัติเหตุทางรถยนต์

สภาทนายความลอสแอนเจลิส (Los Angeles Bar Association)
213-243-1525

ศูนย์บริการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมของโรงเรียนกฎหมายโลโยลา (Loyola Conflict Resolution Center)
213-736-1145

เมืองลองบีช
ที่ปรึกษาคดีมโนสาเร่ (Small Claims Advisors) 562-491-6235

นครลอสแอนเจลิส
ที่ปรึกษาคดีมโนสาเร่ (Small Claims Advisors) 213-974-9759

ที่ปรึกษาด้านการเงินหรือเครดิต

องค์กรเคลียร์พ้อยท์ ไฟแนนเชียล โซลูชั่น (Clearpoint Financial Solution)
877-422-9040

พินัยกรรม / คดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม

สนง.กฎหมายเบ็ท เซเด็ค (Bet Tzedek Legal Services)
(คดีพินัยกรรมเท่านั้น) 323-939-0506

สภาทนายความลอสแอนเจลิส (Los Angeles Bar Association)
213-243-1525

ทนายความ

สภาทนายความลอสแอนเจลิส (Los Angeles Bar Association)
213-243-1525

สภาทนายความลองบีช (Long Beach Bar Association)
562-988-1122

สภาทนายความเกาหลี-อเมริกัน (Korean American Bar Association)

สภาทนายความจีนในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ (Southern California Chinese Lawyers Association)

สภาทนายความญี่ปุ่น-อเมริกัน (Japanese American Bar Association)

สภาทนายความไทย-อเมริกัน (Thai American Bar Association)

This translation was produced by LAFLA under 2018-V3-GX-K053, awarded by the Office for Victims of Crime, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the contributors and do not necessarily represent the official position or policies of the U.S. Department of Justice.